คปสอ.เมืองปาน

แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

แบบฟอร์มสำรวจฝ่าย IT

แบบสำรวจความต้องการอบรมด้าน IT

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คอมพิวเตอร์)

แบบสำรวจความต้องการคอมพิวเตอร์

..................................แบบฟอร์มฝ่าย IT


ใบส่งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเมืองปาน

ใบคำขอการใช้งานโปรแกรม Hosxp และ Internet


..................................


RMC2012

แจ้งซ่อมออนไลน์

ซ่อมบำรุง

ทะเบียนครุภัณฑ์

..................................

โหลดไฟล์ RMC2012 แบบzipครบทั้งสามไฟล์

RMC2012.zip

ฐานข้อมูล ปี 59 รพ.เมือง ปาน-- RMC_DATAMAP.zip

ต้นฉบับ RMC 2012 กองวิศวกรรมการแพทย์

คู่มือการใช้งาน RMC 2012 กองวิศวกรรมการแพทย์